kihallgatas.hu

A gazdasági korrupciós bűncselekmények hatályos szabályozás a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben

A 2013.07. 01-jén hatályba lépett új Btk. a korrupciós bűncselekményeket immár önálló fejezetben, a XXVII. Fejezet…